2015 ГОДИНА

pdf-icon

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2015 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2015 година

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2015 година


2014 ГОДИНА

pdf-icon

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2014 година

ОПШТА ПРЕСМЕТКА за 2014 година

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2014 година