Во врска со изјавата на Г-н Кокан Димушевски (линк)  ЗАМП се произнесе со следното:

ОДГОВОР