Archives for АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

13/09/2018 Европскиот парламент усвои Предлог на ЕУ директива за авторските права на интернет

На 12/09/2018 година Европскиот парламент во Стразбур го усвои Предлогот на ЕУ директивата за авторското право на дигиталниот пазар за која од вкупно 703 парламентарци,438 гласаа за ,226 биле против,…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

02/11/2017 Известување – Објавување на Правилникот со Тарифа на ЗАМП

        Со Одлука на Владата на РМ бр.44-61301 од година, објавена во Сл.весник на РМ бр.152/17, дадена е согласност на Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела бр.285-1-03 од…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

25/10/2017 ЗАМП – домаќин на 17-та Регионална средба на сестринските авторски друштва

         Состанокот се одржа на 25/10/2017 година во просториите на ЗАМП, а учество земаа претставници од авторските друштва од Словенија (SAZAS), Хрватска (HDS-ZAMP), Босна и Херцеговина (AMUS), Србија (SOKOJ) и…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

25/09/2017 Известување за Решение за определување организација која се смета за овластена за прибирање надоместоци за користење авторски музички дела и нивна распределба

            Министерството за култура на РМ со допис од 12/09/2017 год му достави на ЗАМП Решение УП1 Бр.52-2444 од 25/08/2017 година, врз основа на член 149 став (5) од Законот…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

30/06/2017 Договори со кабелски оператори и ИПТВ

     Согласно Решението за давање дозвола за колективно управување бр. 54-5454/1 од година, објавено во Службен весник на РМ бр. 65/11, ЗАМП потпиша Договори за реемитување на музички содржини во…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

03.01.2017 Известување за системот за електронска евиденција

Согласно член 135–а  став (1) од Законот за авторско право и сродните права  “Сл.весник на РМ” број 115/10, 51 и 27/16 заради електронско евидентирање, обработка на податоци, следење и контрола…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

22/11/2016 Одлука за поднесување на кривични пријави

Врз основа на член 13 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП, на Седница на Собранието на ЗАМП, одржана на година во Скопје, беше донесена одлука…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

03/11/2016 Реагирање од ЗАМП

НН: Реагирање од ЗАМП Н: Правото над се, музиката во се! ПН: Авторите во ЗАМП уште чекаат одговори од Министерството за култура Авторите од ЗАМП го поздравуваат известувањето од Министерството…
Continue Reading