Archives for АКТУЕЛНО - Page 2

АКТУЕЛНО

25/09/2017 Известување за Решение за определување организација која се смета за овластена за прибирање надоместоци за користење авторски музички дела и нивна распределба

            Министерството за култура на РМ со допис од 12/09/2017 год му достави на ЗАМП Решение УП1 Бр.52-2444 од 25/08/2017 година, врз основа на член 149 став (5) од Законот…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

30/06/2017 Договори со кабелски оператори и ИПТВ

     Согласно Решението за давање дозвола за колективно управување бр. 54-5454/1 од година, објавено во Службен весник на РМ бр. 65/11, ЗАМП потпиша Договори за реемитување на музички содржини во…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

03.01.2017 Известување за системот за електронска евиденција

Согласно член 135–а  став (1) од Законот за авторско право и сродните права  “Сл.весник на РМ” број 115/10, 51 и 27/16 заради електронско евидентирање, обработка на податоци, следење и контрола…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

22/11/2016 Одлука за поднесување на кривични пријави

Врз основа на член 13 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП, на Седница на Собранието на ЗАМП, одржана на година во Скопје, беше донесена одлука…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

03/11/2016 Реагирање од ЗАМП

НН: Реагирање од ЗАМП Н: Правото над се, музиката во се! ПН: Авторите во ЗАМП уште чекаат одговори од Министерството за култура Авторите од ЗАМП го поздравуваат известувањето од Министерството…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

03/11/2016 Здружението за заштита на авторски музички права на Босна и Херцеговина абрани користење на авторски музички дела од нивниот репертоар

Ве известуваме дека на седница на Собранието на организацијата АМУС е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

28/10/2016 Одговор на ЗАМП по повод одржувањето на „Фолк Фест Валандово 2016„ и неговото емитување на МРТВ

Општина Валандово се обрати до ЗАМП со барање за информации за одржувањето на „Фолк Фест Валандово 2016„ и емитувањето на фестивалот на МРТВ, на што ЗАМП одговори : Повеќе
Continue Reading