На 17.09.2016 година се одржа седница на автори на ЗАМП на која е донесена одлука за забрана за емитување на авторски музички дела од репертоарот на ЗАМП која ќе започне од 20.09.2016 година и ќе трае се до нејзиното отповикување .
Линк: Одлука за забрана за емитување на авторски музички дела