На музичарите сте им платиле хонорар за изведувачките права . Песните кои ги исполнуваат музичарите се нечие авторско дело, за кое е предвидено плаќање авторски надомест согласно на Правилникот со Тарифа за користење на авторски музички дела.