Врз основа на Член 22 став (1) и член 23 став (1) и став (2) од Законот за Работните односи и Правилникот  за систематизација на работните места на вработените, Здружението за заштита на авторски музички права “ЗАМП” од Скопје на ден 01.04.2019 година во дневно информативниот весник „Нова Македонија„ го објави следниот оглас за вработување:

Оглас за перцептор