Ве потсетуваме, согласно член 15 став 4 од Правилникот за распределба на ЗАМП до 31.12.2019 година да ги пријавите своите непријавени дела со цел да бидат вклучени во пресметката за 2019 година.