Проблемот со авторските права ја замолчи македонската музика

http://www.bbc.co.uk/news/blogs-news-from-elsewhere-37429277