Од 10-12.10.2016 година во Подгорица се одржа 14- тата по ред Регионална средба на која што домаќин беше Црногорското авторско друштво ПАМ. На средбата се работеше по следниот Дневен ред :
– Поздравен говор на Директорот на Заводот за интелектуална сопственост на Црна Гора г-дин Новак Аџиќ
– Усвојување на Записникот од состанокот во Сараево
– Актуелната ситуација во Македонија
– Соработката на авторските здруженија во доменот на online сервисите
– Актуелните случувања во регионот во смисла на законските измени, со посебен осврт на Директивите на ЕУ.
– Заклучок од средбата и договор за одржување на наредната средба
На регионалната средба присуствуваа претставници на Заводот за интелектуална сопственост на Црна Гора – Новак Аџиќ и Емина Мујевиќ и претставници од организациите за колективно управување на авторски музички права во регионот : HDS ZAMP – Хрватска, AMUS – Босна и Херцеговина , PAM – Црна Гора, SOKOJ – Србија, SAZAS – Словенија и како претставник на ЗАМП Македонија -Директорот Зоран Васковски .