По одржаната регионална средба на шесте колективни организации за заштита на авторски музички права од територијата на бивша Југославија која се одржа на 11.10.2016 година во Подгорица – Црна Гора беше донесен заклучок во кој се апелира уште еднаш да се врати колективната заштита и колективното управување со авторските музички права на само една организација, а тоа е ЗАМП на Република Македонија. Таква препорака и ургенција е доставена и од светската организација за заштита на авторите и композиторите CISAC на која и припаѓаат и сите наведени организации од бившите Југословенски простори.
линк : Заклучок од шесте колективни организации за заштита на авторски музички права од регионалната средба во Подгорица
линк : Заклучок (превод)