НН: Реагирање од ЗАМП
Н: Правото над се, музиката во се!
ПН: Авторите во ЗАМП уште чекаат одговори од Министерството за култура

Авторите од ЗАМП го поздравуваат известувањето од Министерството за култура во врска со јавното соопштение на Здружението од 02.11.2016 г. во кое се тврди дека “ истиот ден на доставување на решението до ЗАМП, паралелно била поведена и постапка пред надлежниот суд за оценка на законитоста на актот“ и дека “Правната неоснованост на овој акт, може да ја цени само надлежниот суд“. Повеќе