16 Регионална средба се одржа во Загреб на 22 март 2017 година во просториите на ХДС-ЗАМП, каде присуствуваа претставници од АМУС, ХДС ЗАМП, ПАМ, САЗАС, ЗАМП и СОКОЈ.

Главни теми беа имплементацијата на Европската директива за колективно остварување на права, која веќе е влезена во законодавството на Словенија, а е во фаза на усвојување во Хрватска. Актуелните случувања во регионот во однос на законските измени, исто така беа дел од дискусиите на регионалната средба.