Конференција за соработка меѓу друштвата во регионот и нивните регулаторни владини институции

 

Во организација на Светската конфедерација на здруженија на автори и композитори CISAC на 23 март 2017 година во Загреб беше одржана конференцијата “Поттикнување на соработка помеѓу организациите за колективно управување на правата и регулаторните тела”.

На конференцијата присуствуваа претставници на здруженијата за колективно остварување на авторското право и сродните права и регулаторните државни органи, министерствата за култура и за интелектуална сопственост од Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија.

Генералниот директор на CISAC, Gadi Oron, во својот говор, ја претстави работата и активностите на организацијата. CISAC, обединува 239 организации од 124 земји, а исто така ги претставува интересите на над 4.000.000 креативни уметници. Oron стави акцент на потребата за подобра соработка помеѓу институциите и организациите кои ги спроведуваат авторските права во регионот. “Заштита на креативните луѓе е да се заштити култура и економија, но и затоа што тие имаат важна економска улога”, рече Oron. Исто така, ја истакна и Студијата направена од страна на фирмата Е & Ц, која покажува дека културните и креативни индустрии (KKI) на годишно ниво генерираат приходи од 2.250 милијарди долари, што е 3 проценти од светскиот БДП. Креативните индустрии вработуваат речиси 30 милиони луѓе и се главниот двигател на дигиталната економија.

Во име на Државниот завод за интелектуална сопственост, на учесниците им се обрати и директорот на Лилјана Кутеровац. Таа истакна добрата соработка меѓу Институтот и здруженија во Хрватска и посака сличен развој на односите меѓу колективните организации и регулаторните тела од соседните земји.

На конферецијата Директорот за Централна и Источна Европа, Митко Чаталбашев, ја истакна потребата од one-stop shop при оставрувањето на заштитата од страна на колективните организации.

Имлементирањето на новата Европска директивна, која се оснесува на колективното оставрување на правата, секако беше главна тема која дирекно ги засега регуларорните тела, кои имаат обрвска да ја стават во функција во домашните законодавства, како и колективните организации, кои истите директиви треба да ги применат.

Конференцијата за прв пат ги собра на иста маса колективните организации и нивните регулаторни тела околу клучните прашања поврзани со колективно управување на авторското право и сродните права.