Европски Комитет на CISAC, Москва

 

Околу 100 професионалци од цела Европа и пошироко  се собраа на состанокот на Европскиот комитет за 2017 година, кој се одржа во Москва на 5-6 април 2017, успешно организиран од страна на руското авторско друштво РАО. Иако поминаа само три месеци по новите измени во целото раководтсво на РАО, директорот на РАО не запозна со започнатиот процес и трансформациите на РАО во современо, транспарентено друштво.

Главни теми на комитетот беа импликациите на blockchain технологија и вештачката интелигенција, вредноста на социјалните и културните одбивања и одлуките  на Европскиот суд  за правда во врска со ова прашање, како и одлуките на овој суд по прашања поврзани со колективното остварување на правата. Голем интерес имаше и по прашањето на измените во управувачкиот модел на CISAC.

Во делот на национални извештаи имавме можност да го запознаеме собирот и со случувањата во 2016 година во врска со колективното оставрување на авторските права во Македонија, како и да искажеме голема благодарност до друштвата во регионот, CISAC, ICMP за поддршката која ни ја даваа во текот на целата година.