Согласно член 62 став 8 од Статутот на Здружението Директорот на стручната служба овластува правни застапници, формира застапничка мрежа на територија на Р.Македонија и слично, согласно овластувањата на Претседателот на Управниот Одбор.

mapa_zastapnici_nova

Список на застапници за поединечни градови и општини во Р.Македонија :

Скопје – Игор Милевски, Мики Данаилоски , Тони Паневски и Дејан Димитровски

Велес, Кавадарци, Гевгелија и Неготино – Владимир Ангелов

Валандово, Гевгелија и Дојран- Ѓоре Стефанов

Штип,Свети Николе, Пробиштип, Кочани,Берово, Делчево, Виница и Пехчево – Јордан Арсов

Прилеп, Македонски Брод и Крушево – Хари Ѓоргиоски

Битола, Демир Хисар, Кичево и Ресен – Љупчо Дојчиновски, Димитри Дојчиновски и Снежана Дојчиновска

Охрид и Струга – Љупчо Дојчиновски, Димитри Дојчиновски и Снежана Дојчиновска

Куманово , Крива Паланка и Кратово – Горан Стојковиќ и Драги Митевски

Струмица и Радовиш – Томислав Перчаклиев

Тетово – Ибраим Бајрами, Сокољ Хајрулаи и Јамин Скендери

Тетово, Боговиње, Брвеница, Гостивар и Маврово – Муса Зибери

Тетово, Гостивар и Маврово – Петрит Бајрами

Тетово и Гостивар – Ненад Трпески