Согласно член 62 став 8 од Статутот на Здружението Директорот на стручната служба овластува правни застапници, формира застапничка мрежа на територија на Р.Македонија и слично, согласно овластувањата на Претседателот на Управниот Одбор.

Список на застапници за поединечни градови и општини во Р.Македонија :

Скопје – Дејан Димитровски

Велес, Кавадарци и Неготино – Владимир Ангелов

Штип, Виница, Кочани, Делчево, Радовиш, Струмица, Гевгелија, Дојран, Валандово, Македонска Каменица, Чешиново -Облешево, Зрновци, Карбинци, Конче, Берово, Пехчево, Ново Село, Босилово, Василево и Богданци – Томислав Парчеклиев и Даниел Парчеклиев

Прилеп, Кривогаштани, Крушево и Македонски Брод – Хари Ѓоргиоски

Битола, Демир Хисар, Кичево, Ресен, Охрид и Струга – Љупчо Дојчиновски, Димитри Дојчиновски и Снежана Дојчиновска

Куманово , Крива Паланка, Кратово, Свети Николе, Пробиштип, Ранковце и Старо Нагоричане – Драги Митевски

Тетово и Гостивар– Аријан Бајрами

Tетово, Гостивар, Теарце, Желино, Јегуновце, Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Маврово, Ростуше и Дебар – Петрит Бајрами, Роса Рафајловска и Муса Зибери