Author Archives:

АКТУЕЛНО

06/12/2019 Известување до авторите за пријава на дела до крајот на годината

Ве потсетуваме, согласно член 15 став 4 од Правилникот за распределба на ЗАМП до година да ги пријавите своите непријавени дела со цел да бидат вклучени во пресметката за 2019…
Continue Reading

28/05/2019 Известување за избор на членови и претседател на Управен Одбор

На првата седница на Собранието на ЗАМП одржана на година (понеделник) со почеток во часот , врз основа на член 12 од Статутот и член 5 од Деловникот за работа…
Continue Reading

28/05/2019 Известување за избор на претседател на Надзорен Одбор

На првата седница на Надзорниот одбор на ЗАМП одржана на година (понеделник) со почеток во 11 часот, врз основа на член 30 од Статутот и член 5 од Деловникот за…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

26/01/2019 Седница на автори членови на ЗАМП

Согласно членовите 13,16,17,18,19,20 и 33 од Статутот на ЗАМП на година во Хотел Александар Палас со почеток во 13,00 часот, беше одржана Седница на членови на Здружението за избор на…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

28/01/2019 Известување за одржаната Седница на членови на ЗАМП за избор на членови на Собранието и Надзорниот Одбор

Согласно членовите 13,16,17,18,19,20 и 33 од Статутот на ЗАМП на година во Хотел Александар Палас со почеток во 13,00 часот, беше одржана Седница на членови на Здружението за избор на…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

26/01/2019 Јавен повик за Седница на автори

ЈАВЕН ПОВИК  Врз основа на чл.16 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП-Скопје, се повикуваат членовите на Здружението на Седница на автори, која ќе се одржи…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

13/09/2018 Европскиот парламент усвои Предлог на ЕУ директива за авторските права на интернет

На 12/09/2018 година Европскиот парламент во Стразбур го усвои Предлогот на ЕУ директивата за авторското право на дигиталниот пазар за која од вкупно 703 парламентарци,438 гласаа за ,226 биле против,…
Continue Reading
АКТУЕЛНО

02/11/2017 Известување – Објавување на Правилникот со Тарифа на ЗАМП

        Со Одлука на Владата на РМ бр.44-61301 од година, објавена во Сл.весник на РМ бр.152/17, дадена е согласност на Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела бр.285-1-03 од…
Continue Reading