Согласно чл. 158 став 1 т.8 од Законот за авторското право и сродните права
(Сл.весник на РМ бр.115/10; 140/10; 51/11,147/13,154/15 и 27/16) , ЗАМП ги oбјавува десетте најкористени авторски дела во репартиционата 2021 година :

ТОП 10 – 2021

НАЈКОРИСТЕНИ ДОМАШНИ ДЕЛА ОД РЕПАРТИЦИОНА 2021 ГОД

Преслушај

  1. Километри - Лозано
  2. Јако Јако - Лозано
  3. Признавам - Маријана и Росана
  4. Обои ме - Калиопи
  5. Бомбона - Лозано
  6. Како да се радувам - Елена и Панчо
  7. Сите мои слики - Ареа
  8. Ванила - Антониа и Панчо
  9. Излажи ме уште еднаш - Тоше
  10. Чукни во дрво - Леб и Сол