Согласно чл. 158 став 1 т.8 од Законот за авторското право и сродните права
(Сл.весник на РМ бр.115/10; 140/10; 51/11,147/13,154/15 и 27/16) , ЗАМП ги oбјавува десетте најкористени авторски дела во репартиционата 2022 година :

ТОП 10 – 2022

НАЈКОРИСТЕНИ ДОМАШНИ ДЕЛА ОД РЕПАРТИЦИОНА 2022 ГОД

  1. 01 Признавам - Маријана и Росана Комп/Текст/Аранжман:Тоде Новачевски
  2. 02 Километри - Лозано Комп/Текст/Аранжман: Л.Цветкоски/М.Цветкоска/Л.Цветкоски
  3. 03 Тажна љубов среќна песна - Тамара Тодевска Комп/Текст/Аранжман: Р.Билбилов/И.Џамбазов/Р.Билбилов
  4. 04 Бестрага - Брејк Комп/Текст/Аранжман: В.Крстевски;Н.Перевски/И.Џамбазов/В.Крстевски;Н.Перевски
  5. 05 Жена како ти - Лозано Комп/Текст/Аранжман: Л.Цветкоски/М.Цветкоска/Л.Цветкоски
  6. 06 Сите мои слики - АРЕА Комп/Текст/Аранжман:И.Брчиоски/Р.Брчиоска/И.Брчиоски
  7. 07 Јако јако - Лозано Комп/Текст/Аранжман: Л.Цветкоски/М.Цветкоска/Л.Цветкоски
  8. 08 Само тоа го можеш ти - Димитар Андоновски Комп/Текст/Аранжман: Л.Цветкоски/М.Цветкоска/Л.Цветкоски
  9. 09 Дали ме сакаш - Калиопи Комп/Текст/Аранжман: К.Букле/Д.Димитров/К.Букле
  10. 10 Мандарина - Лозано Комп/Текст/Аранжман: Л.Цветкоски/М.Цветкоска-М.Миланов/Л.Цветкоски