LOGOSTARO


Почитувани автори,

Ве информираме дека согласно член 135-в од Законот за авторското право и сродните права (Сл.весник на РМ бр. 115/10,140/10,41/11,147/13,154/15 и 27/16) , овозможен Ви е пристап – Увид во податоците од системот за електронска евиденција кои се однесуваат на Вашите емитувани авторски дела


Регистрација/Пристап – Увид во податоците од системот за електронска евиденција
Внесте го Вашето име
Внесете го Вашето презиме
Внесете го Вашиот Единствен Матичен Број (13 бројки)
(Пример: XXX YYY YYY )
(Ве молиме внесете полна адреса на живеење)
(Внесете го имета на ВАшиот родител - татко))
Sending

Напомена: По добивање на Корисничко име и Лозинка од нашите служби, Ке можете да се се најавите за Пристап –   Увид во податоците од системот за електронска евиденција на следниот линк   НАЈАВИ СЕ   (или пак во горниот десен дел од ВЕБ страната на копчето – НАЈАВИ СЕ)