Author Archives: - Page 5

Што е автор?

Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. Како автор се смета лице чие име, псевдоним, код, или друг знак, на вообичаен начин е означен на делото, односно неговите…
Continue Reading

Дали ЗАМП ги штити само домашните автори?

Подеднаква заштита според законот уживаат автори и носители на сродни права кои се државјани на Р.Македонија , односно имаат свое седиште во Р.М, како и странски автори и странски носители…
Continue Reading

Како работи ЗАМП?

ЗАМП наплатува авторски надомест за секое јавно изведување, односно објавување на музички дела, а воедно и собира податоци за користените дела. Добиените податоци се обработуваат, а потоа се врши распределба…
Continue Reading

Оваа веб страна користи cookies. Со понатамошно користење на оваа веб страна, вие се согласувате со нашата политика за cookies. Дали сакате да дознаете повеќе?

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close