Не. Домот е ваша лична сопственост, а не е јавен објект. За користење на музика во јавен објект се плаќа авторски надомест на ЗАМП. Ако некој носач на звук (на пример ЦД) го слушате во домот или автомобилот не се плаќа авторски надомест бидејќи тоа е ваша лична сопственост. Но ако истото ЦД го користите во угостителски објект (на пример кафе бар), тогаш треба да се плати авторски надомест.