Не. Авторите единствено треба да ги пополнат формуларите за членство и потоа да ги пријавуваат своите дела кои ЗАМП ќе ги штити.